آموزش

چهار نکته مهم در انتخاب روغن موتور مناسب (بخش 1)

به جرات می توان ادعا نمود که یکی از مهمترین سرویس های دوره ای نگهداری خودرو تعویض روغن موتور خودرو می باشد.در هردوره سرویس  روغن موتور خودرو که به تعویض روغن یا فروشگاه های روغن موتور خودرو مراجعه می کنیم انتخاب روغن موتور مناسب خودرو دغدغه اصلی می باشد.وجود برندهای متعدد روغن موتور در قفسه […]
ادامه مطلب