پژوهشی

عقد تفاهم نامه همکاری تحقیقاتی در زمینه خودروهای برقی و هیبریدی

گروه خودرویار، با هدف ارائه خدمات سراسری در زمینه خودروهای برقی و هیبریدی، قرارداد همکاری مشترک با گروه صنعتی سپهر امضا کرد. بر اساس این قرارداد مطالعه، امکان سنجی و تدوین نقشه راه شبکه هوشمند سراسری کشور جهت ارئه خدمات یکپارچه به نسل جدید خودروها از جمله خودروهای برقی و هیبریدی بصورت مشترک اجرا می […]
ادامه مطلب