کارواش در محل

خدمات پایه کارواش در محل خودرویار شامل موارد زیر است

روشویی بدنه با مواد نانو

شست و شوی رینگ و لاستیک

نظافت شیشه از بیرون

 

 

سایر توضیحات:
  1. سایر موارد به زودی به این سرویس افزوده می شود
  2. این سرویس در حال حاضر تنها در شهر تهران فعال است.