طرح حامی خودرویار

گروه خودرویار با توجه به رسالت های خود در حوزه مسئولیت های اجتماعی (CSR) طرح دراز مدتی را با نام «طرح حامی» جهت حمایت از اقشار مختلف اجتماعی تصویب نموده است که اهداف زیر را دنبال می نماید:

1- تلاش جهت ارائه خدمات خودرویی در سطح استانداردهای جهانی با هدف ایجاد تجربه مشتری و رضایتمندی آنان در سطح بالای استانداردهای جهانی، با هدف ارتقاء سطح کیفی خدمات ملی در سایر زمینه ها 

2- توسعه شبکه و ارائه خدمات و کالاهای خودرویی با کیفیت بالا و قیمت ارزان برای عموم مردم به ویژه اقشار اجتماعی خاص

3- ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی در حوزه خودرو و تکنولوژی های روز به دانشجویان، پژوهشگران و اساتید

4- سایر موارد