فرصت های همکاری

خودرویار: شبکه جامع خدمات هوشمند خودرو

گروه خودرویار جهت توسعه فعالیت های خود به دنبال افراد خوش فکر، کوشا، با استعداد و نوآور در زمینه های مختلف است.

زمینه‏ های مورد همکاری

👈 فرصت های شغلی:

🔹 Product Manager
🔹 Back-End Developer
🔹 Front-End Developer
🔹 UI/UX Designer
🔹 Content & Social Media Expert
🔹 جذب کارشناسان پشتیبانی مشتریان (تمام وقت)
🔹 گرافیک و تولید محتوا (تمام وقت/پاره وقت)
🔹 منشی/مدیر داخلی (تمام وقت)
🔹 …