جدول نمره منفی

براساس این جدول اگر راننده ای در مرحله اول 30 امتیاز منفی کسب کند گواهینامه به مدت سه ماه توقیف و مبلغ 400 هزار ریال دریافت می شود.

در مرحله دوم 25 نمره منفی سبب توقیف گواهینامه و جریمه 600 هزار ریالی می شود و در مرحله سوم گواهینامه باطل می شود و تنها پس از گذراندن دوره های آموزشی و پرداخت یک میلیون ریال می توانند دوباره برای دریافت گواهینامه اقدام کنند.

ردیف

عنوان تخلف رانندگی

نمره منفی

وسایل نقلیه شخصی

وسایل نقلیه عمومی و سنگین

1

هرگونه حرکات نمایشی مانند دور زدن در جا و یا حرکت موتورسیکلت بر روی یک چرخ

8

10

2

تجاوز از سرعت مجاز (بیش از 50 کیلومتر در ساعت)

10

 15

3

 سبقت غیرمجاز در راههای دو طرفه

5

10

4

 عبور از چراغ قرمز راهنمایی و رانندگی

5

 10

5

 حرکت به طور مارپیچ

3

5

6

 حرکت با دنده عقب در آزادراهها و بزرگراهها

5

7

7

 رانندگی در حالت مستی و مصرف داروهای روان گردان و یا افیونی

10

20

8

 تجاوز از سرعت مجاز (بیش از 30 تا 50 کیلومتر در ساعت)

5

10

9

 عبور از محل ممنوع

4

6

10

 تجاوز به چپ از محور راه

5

9

11

 عبور وسایل نقلیه از پیاده رو

5

7

12

 عدم رعایت حق تقدم عبور

4

6

13

 دور زدن در محل ممنوع

3

5

14

 استفاده از تلفن همراه یا وسایل ارتباطی مشابه در حین رانندگی در سرعت بالای 60 کیلومتر

3

5

15

 نقص فنی موثر یا نقس در سامانه (سیستم) روشنایی در شب

3

6

16

 عدم رعایت مقررات ایمنی حمل و نقل جاده‌‌ای مواد خطرناک

8

8

17

 رانندگی با وسیال نقلیه عمومی بیش از زمان مجاز

7

18

 عدم رعایت شرایط مندرج در گواهینامه از قبیل استفاده از عینک، سمعک یا تجهیزات خاص

3

7

19

 عدم توجه به فرمان ایست یا پرچم مراقبین عبور و مرور محصلین یا پلیس مدرسه

 3

5

20

 عدم رعایت مقررات حمل بار

5

8