جرایم رانندگی

آخرین مهلت بخشودگی دیرکرد جرایم رانندگی تا پایان آذر ماه 97

بر اساس قانون بودجه 97 مقرر شده است، در صورتی که مالکان وسایل نقلیه نسبت به پرداخت اصل جرایم معوق رانندگی خود تا پایان سال 96 اقدام کنند، جرایم دو برابری دیرکرد آنها بخشوده شود. مهلت این بخشودگی تا پایان آذر ماه 1397 است   نکات مهم درباره بخشودگی جرایم رانندگی: ۱- جرایم رانندگی ثبت […]
ادامه مطلب