جدول نرخ تخلفات

 

کد تخلف

عنوان تخلف رانندگی

مبلغ جریمه به ریال

الف

ب

ج

کلان ‌شهرها، مراکز استان‌ها، جاده‌های بین شهری و مناطق آزاد تجاری-صنعتی

سایر شهرها

روستاها و راه‌های روستایی

2001

هرگونه حرکات نمایشی مانند دور زدن درجا یا حرکت موتورسیکلت بر روی یک چرخ

۱٫۵۰۰٫۰۰۰

۱٫۳۵۰٫۰۰۰

۷۵۰٫۰۰۰

2002

تجاوز از سرعت مجاز (بیش از ۳۰ کیلومتر بر ساعت)

۲٫۰۰۰٫۰۰۰

۱٫۸۰۰٫۰۰۰

۱٫۰۰۰٫۰۰۰

2003

سبقت غیرمجاز در راه‌های دو طرفه

۲٫۰۰۰٫۰۰۰

۱٫۸۰۰٫۰۰۰

۱٫۰۰۰٫۰۰۰

۲۰۰۴

عبور از چراغ قرمز راهنمایی و رانندگی

۲٫۰۰۰٫۰۰۰

۱٫۸۰۰٫۰۰۰

۱٫۰۰۰٫۰۰۰

۲۰۰۵

حرکت به‌طور مارپیچ

۱٫۵۰۰٫۰۰۰

۱٫۳۵۰٫۰۰۰

۷۵۰٫۰۰۰

۲۰۰۶

حرکت با دنده عقب در آزاد راه‌ها و بزرگراه‌ها

۱٫۵۰۰٫۰۰۰

۱٫۳۵۰٫۰۰۰

۲۰۰۷

رانندگی در حالت مستی و مصرف داروهای روان گردان یا افیونی

۴٫۰۰۰٫۰۰۰

۴٫۰۰۰٫۰۰۰

۴٫۰۰۰٫۰۰۰

۲۰۰۸

تجاوز از سرعت مجاز بیش از ۳۰ تا ۵۰ کیلومتر در ساعت

در ردیف ۲ ادغام شد

 

 

۲۰۰۹

عبور از محل ممنوع

۹۰۰٫۰۰۰

۵۰۰٫۰۰۰

۲۰۰٫۰۰۰

۲۰۱۰

تجاوز به چپ از محور راه

۷۵۰٫۰۰۰

۶۰۰٫۰۰۰

۳۰۰٫۰۰۰

۲۰۱۱

عبور وسایل نقلیه از پیاده‌رو

۶۵۰٫۰۰۰

۳۵۰٫۰۰۰

۱٫۵۰۰٫۰۰۰

۲۰۱۲

عدم رعایت حق تقدم عبور

۵۰۰٫۰۰۰

۳۰۰٫۰۰۰

۱۵۰٫۰۰۰

۲۰۱۳

دور زدن در محل ممنوع

۷۵۰٫۰۰۰

۶۰۰٫۰۰۰

۳۰۰٫۰۰۰

۲۰۱۴

استفاده از تلفن همراه یا وسایل ارتباطی مشابه در حین رانندگی

۱٫۰۰۰٫۰۰۰

۸۰۰٫۰۰۰

۴۰۰٫۰۰۰

۲۰۱۵

نقص فنی مؤثر یا نقص در سامانه (سیستم) روشنایی در شب

۷۵۰٫۰۰۰

۶۰۰٫۰۰۰

۴۵۰٫۰۰۰

۲۰۱۶

عدم رعایت مقررات ایمنی حمل و نقل جاده ای مواد خطرناک

در ردیف ۲۰ ادغام شد

 

 

۲۰۱۷

رانندگی با وسایل نقلیه عمومی بیش از زمان مجاز

۶۰۰٫۰۰۰

۵۰۰٫۰۰۰

۳۵۰٫۰۰۰

۲۰۱۸

عدم رعایت محدودیت‌های زمانی یا مکانی یا شرایط مندرج در گواهینامه از قبیل استفاده از عینک، سمعک، با تجهیزات خاص

۶۰۰٫۰۰۰

۵۰۰٫۰۰۰

۳۵۰٫۰۰۰

۲۰۱۹

عدم توجه به فرمان ایست یا پرچم مراقبین عبور و مرور محصلین با پلیس مدرسه

۶۰۰٫۰۰۰

۵۰۰٫۰۰۰

۳۵۰٫۰۰۰

۲۰۲۰

عدم رعایت مقررات حمل بار

۱٫۰۰۰٫۰۰۰

۸۰۰٫۰۰۰

۶۰۰٫۰۰۰

۲۰۲۱

نصب پلاک های متفرقه یا تغییر استاندارد پلاک وسیله نقلیه

۵۰۰٫۰۰۰

۵۰۰٫۰۰۰

۵۰۰٫۰۰۰

۲۰۲۲

مغایرت مشخصات فنی با کارت شناسایی وسیله نقلیه

۵۰۰٫۰۰۰

۵۰۰٫۰۰۰

۵۰۰٫۰۰۰

۲۰۲۳

در آغوش داشتن اطفال در حین رانندگی

۵۰۰٫۰۰۰

۵۰۰٫۰۰۰

۵۰۰٫۰۰۰

۲۰۲۴

حمل تیرآهن، ورق‌های فلزی و امثال آن بدون رعایت شرایط ایمنی و مقرارت مربوط

۷۵۰٫۰۰۰

۶۰۰٫۰۰۰

۴۵۰٫۰۰۰

۲۰۲۵

عدم رعایت مقررات حمل بارهای ترافیکی

در ردیف ۲۰ ادغام شد

 

 

۲۰۲۷

هر گونه دخالت و دستکاری در دستگاه سرعت نگار ( تاخوگراف) در وسایل نقلیه عمومی

۵۰۰٫۰۰۰

۵۰۰٫۰۰۰

۵۰۰٫۰۰۰

۲۰۲۹

توقف دوبله در محل ایستادن ممنوع

۵۰۰٫۰۰۰

۴۰۰٫۰۰۰

۲۰۰٫۰۰۰

۲۰۳۰

عبور کامیون و اتوبوس در خط سرعت بزرگراهها و آزادراههای دارای بیش از دو خط عبور درهر سمت

۵۰۰٫۰۰۰

۴۰۰٫۰۰۰

۲۰۳۱

سوار کردن مسافر یا سرنشین داخل صندوق عقب یا هر قسمت خارجی وسیله نقلیه

۵۰۰٫۰۰۰

۴۰۰٫۰۰۰

۲۰۰٫۰۰۰

۲۰۳۲

حمل مواد سوختنی خارج از باک توسط وسایل نقلیه غیرمجاز یا نصب باک غیرمجاز

۵۰۰٫۰۰۰

۵۰۰٫۰۰۰

۵۰۰٫۰۰۰

۲۰۳۳

رانندگی با وسیله نقلیه با پلاک غیر مجاز و یا دارای پلاک گذر موقت، ویژه، تعمیری خارج از زمان و مکان تعیین شده و یا پلاک تعویض نشده متعلق به مالک قبلی

۵۰۰٫۰۰۰

۵۰۰٫۰۰۰

۵۰۰٫۰۰۰

۲۰۳۴

حمل مواد محترقه با وسایل نقلیه غیر مجاز

۵۰۰٫۰۰۰

۵۰۰٫۰۰۰

۵۰۰٫۰۰۰

۲۰۳۵

نداشتن مجوز فعالیت راننده وسیله نقلیه عمومی

۷۵۰٫۰۰۰

۶۰۰٫۰۰۰

۴۵۰٫۰۰۰

۲۰۳۶

استفاده از نورافکن یا چراغ دارای نور خیره کننده، چراغهای الوان، اضافی و داشتن نور سفید در عقب و نور قرمز در جلو وسیله نقلیه

۵۰۰٫۰۰۰

۴۰۰٫۰۰۰

۳۰۰٫۰۰۰

۲۰۳۷

نصب هر گونه تجهیزات یا اجسام اضافی بر روی بدنه وسیله نقلیه یا روی چرخ ها که از سطح بیرونی وسیله نقلیه تجاوز نماید

۵۰۰٫۰۰۰

۴۰۰٫۰۰۰

۳۰۰٫۰۰۰

۲۰۳۸

توقف و سد معبر در سطح یا حریم تقاطع ها و میادین یا سطوح شطرنجی

۵۰۰٫۰۰۰

۴۰۰٫۰۰۰

۲۰۳۹

عدم رعایت فاصله طولی و عرضی با وسیله نقلیه جلویی یا جانبی یا تصادف ناشی از عدم توجه به جلو

۶۰۰٫۰۰۰

۵۰۰٫۰۰۰

۳۵۰٫۰۰۰

۲۰۴۰

عدم اعلام نشانی محل سکونت جدید مالک وسیله نقلیه در مهلت تعیین شده از تاریخ تغییر محل سکونت به اداره راهنمایی و رانندگی

۵۰۰٫۰۰۰

۴۰۰٫۰۰۰

۲۰۰٫۰۰۰

۲۰۴۱

سبقت از سمت راست وسیله نقلیه دیگر در راه‌هایی که در هر طرف رفت و برگشت فقط یک خط عبوری وجود دارد یا با استفاده از شانه راه

۷۵۰٫۰۰۰

۶۰۰٫۰۰۰

۴۵۰٫۰۰۰

۲۰۴۲

عدم تجهیز وسایل نقلیه مربوط یا محل، به علائم هشداردهنده در عملیات اجرایی و عمرانی راهها

۵۰۰٫۰۰۰

۵۰۰٫۰۰۰

۵۰۰٫۰۰۰

۲۰۴۳

سبقت اتوبوس و کامیون در داخل شهر

۴۰۰٫۰۰۰

۳۰۰٫۰۰۰

۲۰۴۴

توقف در ابتدا و انتها پیچها، روی پل، داخل تونل و داخل با حریم تقاطع‌های راه‌آهن

۶۰۰٫۰۰۰

۴۵۰٫۰۰۰

۳۰۰٫۰۰۰

۲۰۴۵

نشاندن مسافر یا سرنشین در سمت چپ راننده

۴۰۰٫۰۰۰

۳۰۰٫۰۰۰

۲۰۰٫۰۰۰

۲۰۴۶

سوار کردن یا سوار شدن و پیاده شدن یا آویزان شدن از وسیله نقلیه در حال حرکت

۴۰۰٫۰۰۰

۳۰۰٫۰۰۰

۳۰۰٫۰۰۰

۲۰۴۷

نداشتن پلاک جلو، عقب یا ناخوانا بودن آن

۶۰۰٫۰۰۰

۶۰۰٫۰۰۰

۶۰۰٫۰۰۰

۲۰۴۸

روشن نکردن چراغ از هنگام غروب تا طلوع آفتاب و در مواقع لزوم به هر علت

۴۰۰٫۰۰۰

۳۰۰٫۰۰۰

۱۰۰٫۰۰۰

۲۰۴۹

حرکت عمدی به موازات اتومبیل دیگر به نحوی که موجب کندی و انسداد ترافیک شود

۴۰۰٫۰۰۰

۳۰۰٫۰۰۰

۱۰۰٫۰۰۰

۲۰۵۰

حرکت نکردن وسایل نقلیه بین دو خط یا تغییر خط حرکت بدون رعایت مقررات مربوطه در معابر خط‌کشی شده

۵۰۰٫۰۰۰

۳۵۰٫۰۰۰

۱۰۰٫۰۰۰

۲۰۵۱

عبور وسایل نقلیه غیرمجاز از خطوط ویژه

۸۰۰٫۰۰۰

۶۰۰٫۰۰۰

۲۰۵۲

نصب و استفاده از تجهیزات سمعی و بصری مانند چراغ گردان، آژیر و امثالهم در خودروهای غیرمجاز یا استفاده از تجهیزات مذکور توسط وسایل نقلیه امدادی خارج از زمان ماموریت (به استثنای خودروهای امدادی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و هلال احمر)

۲۰۵۳

عدم رعایت مسیرهای تعیین شده حرکت در معابر منتهی به تقاطعها

۴۰۰٫۰۰۰

۳۰۰٫۰۰۰

۱۰۰٫۰۰۰

۲۰۵۴

استفاده از وسایل آتش زا از قبیل اجاق گاز، پیک نیک، بخاری و امثال آن در داخل وسایل نقل

۴۰۰٫۰۰۰

۴۰۰٫۰۰۰

۴۰۰٫۰۰۰

۲۰۵۵

باز کردن قفل مخصوص وسایل نقلیه که توسط مامورین راهنمایی و رانندگی بسته شده است

۴۰۰٫۰۰۰

۴۰۰٫۰۰۰

۴۰۰٫۰۰۰

۲۰۵۶

تجاوز از سرعت مجاز (تا 30 کیلومتر در ساعت)

۲۰۵۷

عدم بارگیری صحیح و مهار ایمن محصولات

۲۰۵۸

تخلیه نخاله، زباله، مصالح ساختمانی، فاضلاب وایجاد هر گونه مانع درمسیر عبور وسایل نقلیه در راهها و حریم آنها

۲۰۵۹

حمل کود، زباله، نخاله و مصالح ساختمانی و امثال آن بدون حفاظ و پوشش لازم

۲۰۶۰

عدم توجه به فرمان ایست و حرکت پلیس

۲۰۶۱

حمل بار تجاری توسط وسایل نقلیه عمومی حمل مسافر

۲۰۶۲

توقف در محل ایستادن ممنوع (توقف مطلقاً ممنوع)

۲۰۶۳

نداشتن گواهی معتبر معاینه فنی وسایل نقلیه

۵۰۰٫۰۰۰

۳۰۰٫۰۰۰

۲۰۰٫۰۰۰

۲۰۶۴

حمل جنازه با وسایل نقلیه غیر مجاز

۲۰۶۵

خودداری از کنار بردن وسیله نقلیه قابل حرکت که به علت تصادف منجر به خسارت یا نقص فنی و یا علل دیگر در سطح سواره رو متوقف شده است

۲۰۶۶

عدم رعایت فاصله طولی و عرضی کافی قبل، حین و بعد از سبقت

۲۰۶۷

راه ندادن به وسیله نقلیه پشت سر برای سبقت

۲۰۶۸

عدم رعایت مقررات در گردشها

۲۰۶۹

نصب هر نوع علائم یا الصاق هر نوع نوشته، آگهی و تصاویر به بدنه خارجی وسایل نقلیه و قسمت درونی وسایل نقلیه عمومی مسافربری بدون داشتن مجوز لازم

۲۰۷۰

حرکت کمتر از سرعت تعیین شده در صورت نبودن مانع در معابری که حداقل سرعت برای آن تعیین شده است

۲۰۷۱

توقف وسایل نقلیه عمومی حمل مسافر و بار در خارج از ایستگاه های تعیین شده

۲۰۷۲

استفاده از تلفن همراه و سایر وسایل ارتباطی مشابه، در حین رانندگی در سرعت کمتر از 60 کیلومتر بر ساعت

۲۰۷۳

پرتاب کردن یا ریختن ضایعات، زباله، اشیاء، آب دهان و بینی و امثالهم از وسیله نقلیه به سطح معابر

۲۰۷۴

قصور در به کار بردن علائم ایمنی، هشدار دهنده حسب مورد در جلو، کنار و عقب وسیله نقلیه متوقف در سطح راه‌ها برابر ضوابط مربوطه

۴۵۰٫۰۰۰

۳۰۰٫۰۰۰

۱۵۰٫۰۰۰

۲۰۷۵

ریختن یا ریزش روغن، بنزین، نفت گاز (گازوئیل) و یا سایر مایعات آلوده و تخریب کننده دیگر در سطح راه

۲۰۷۶

توقف سایر وسایل نقلیه در ایستگاه وسایل نقلیه عمومی

۲۰۷۷

گردش به چپ یا به راست در محل ممنوع

۲۰۷۸

توقف وسایل نقلیه در سطح سواره رو و راهها و محل هایی که شانه کناری وجود دارد

۲۰۷۹

تغییر محل نصب پلاک وسیله نقلیه

۲۰۸۰

نداشتن وسایل ایمنی سالم و متناسب با فصل از قبیل زنجیر چرخ و یا لاستیک یخ شکن و یا نقص فنی برف پاک کن و بخاری

۲۰۸۱

حمل مسافر با وسایل نقلیه شخصی یا غیر مجاز

۲۰۸۲

ورود و تردد وسایل نقلیه غیر مجاز در معابر، محدوده ها و مناطقی که ممنوع اعلام شده است

۲۰۸۳

نداشتن و یا عدم بکارگیری سامانه تهویه مطبوع برای وسایل نقلیه عمومی مسافربری

۲۰۸۴

عدم رعایت مقررات مربوط به تابلوی ایست یا چراغ چشمک زن راهنمایی در تقاطع ها و میادین

۲۰۸۵

توقف دوبله در معابر

۲۰۸۷

حمل سرنشین توسط وسایل نقلیه کشاورزی و عمرانی

۲۰۸۸

توقف وسایل نقلیه در حاشیه راه‌ها برای فروش کالا

۴۵۰٫۰۰۰

۳۰۰٫۰۰۰

۱۵۰٫۰۰۰

۲۰۸۹

نداشتن آج مناسب در سطح اتکای لاستیک یا استفاده از لاستیک‌های فرسوده

۴۵۰٫۰۰۰

۳۰۰٫۰۰۰

۱۵۰٫۰۰۰

۲۰۹۰

رانندگی با وسیله نقلیه دودزا

۴۵۰٫۰۰۰

۳۰۰٫۰۰۰

۱۵۰٫۰۰۰

۲۰۹۱

حمل اشیاء کثیف، آلوده و حیوانات یا هر گونه باری که موجب ناراحتی مسافران وسایل نقلیه عمومی می گردد

۲۰۹۲

عدم استفاده از کلاه ایمنی توسط راننده و سرنشین موتور سیکلت

۶۰۰٫۰۰۰

۶۰۰٫۰۰۰

۶۰۰٫۰۰۰

۲۰۹3

عدم استفاده از کمربند ایمنی توسط راننده یا سرنشینان وسیله نقلیه در حال حرکت (غیر از استثنائات قانونی) در آزاد راه‌ها، بزرگراه‌ها و جاده‌ها

۶۰۰٫۰۰۰

۴۰۰٫۰۰۰

۲۰۰٫۰۰۰

۲۰۹4

نداشتن بارنامه یا صورت وضعیت مسافری در وسایل نقلیه عمومی

۴۵۰٫۰۰۰

۳۰۰٫۰۰۰

۱۵۰٫۰۰۰

۲۰۹۵

مغایرت مشخصات مسافر با محموله یا صورت وضعیت یا بارنامه صادر شده یا استفاده از یک بارنامه یا صورت وضعیت

۴۵۰٫۰۰۰

۴۵۰٫۰۰۰

۴۵۰٫۰۰۰

۲۰۹۶

عدم رعایت مسیرهای تعیین شده توسط رانندگان وسایل نقلیه ترانزیت

۲۰۹۷

سوار کردن مسافر بدون صدور بلیط در وسایل نقلیه مسافربری برای هر نفر

۲۰۹۸

سوار کردن سرنشین اضافی به ازای هر نفر در وسایل نقلیه عمومی حمل مسافر در جاده های بین شهری و راههای روستایی

۲۰۹۹

استنکاف از قبول مسافر یا نرساندن مسافر به مقصد توسط رانندگان وسایل نقلیه عمومی

۲۱۰۰

تعمیر یا شستشوی وسیله نقلیه در راههای عمومی

۲۱۰۱

هر نوع توقف که منجر به سد معبر و یا اختلال در عبور و مرور گردد

۲۱۰۲

عبور وسایل نقلیه از بین دستجات نظامی، انتظامی، دانش آموزان یا تشییع کنندگان یا دستجات عزاداری

۲۱۰۳

عدم توجه به هشدار و علائم وسایل نقلیه امدادی در حال مأموریت

۲۱۰۴

نداشتن تجهیزات پیش بینی شده در برگ بازبینی فنی سلامت وسایل نقلیه عمومی

۲۱۰۵

آموزش رانندگی در محل های غیرمجاز

۲۱۰۶

عدم نصب پلاک با ابعاد بزرگ تر در قسمت عقب وسایل نقلیه سنگین باربری و مسافربری

۲۱۰۷

توقف وسایل نقلیه در پیاده رو

۲۱۰۸

سوار یا پیاده کردن مسافر در خارج از پایانه های مسافربری یا محلهای مجاز

۲۱۰۹

استفاده از لاستیک های خارج از استاندارد وسیله نقلیه

۲۱۱۰

همراه نداشتن دفترچه و یا تجهیزات ثبت سرعت و ساعت در وسایل نقلیه عمومی

۲۱۱۱

همراه نداشتن گواهینامه رانندگی

۲۱۱۲

همراه نداشتن پروانه تاکسیرانی یا اتوبوسرانی

۲۱۱۳

انجام سرویس مدارس بدون داشتن مجوز لازم یا با وسایل نقلیه غیر مجاز

۲۱۱۴

استفاده از شیشه دودی به نحوی که راننده و سرنشین قابل تشخیص نباشد

۲۱۱۵

بیرون آوردن دست و یا هر یک از اعضاء بدن سرنشین از وسیله نقلیه در حال حرکت به جز موارد مندرج در مقررات توسط راننده

۲۱۱۶

نداشتن یا نقص چراغهای جلو، عقب، ترمز یا راهنمای وسیله نقلیه و یا تغییر رنگ چراغ ها

۲۱۱۷

عدم الصاق یا نصب علامت ممیزه خودروهای دارای پلاک دولتی بر روی شیشه یا سایر قسمتهای تعیین شده

۲۱۱۸

عدم نصب یا عدم استفاده صحیح از تجیهزات الکترونیکی وغیر الکترونیکی مصوب کنترل سرعت و موقعیت وسایل نقلیه

۲۱۱۹

باز کردن درب وسیله نقلیه بدون رعایت احتیاط در حال حرکت و حین توقف و یا بازگذاشتن درب وسیله نقلیه در سمت سواره رو

۲۱۲۰

حرکت با نور بالا در مواقعی که باید از نور پایین استفاده شود

۲۱۲۱

رانندگی با گواهینامه پس از پایان زمان اعتبار

۲۱۲۲

حمل بار غیرمتعارف یا اشیاء با وسایل نقلیه غیر باربری به نحوی که قسمتی از آن از اطراف وسیله نقلیه خارج شود

۲۱۲۳

عدم پرداخت عوارض مقرر در آزادراهها

۲۱۲۴

بوق زدن در محل های ممنوعه یا بوق زدن غیر ضروری و مکرر

۲۱۲۵

تولید صدای نامتعارف یا ناهنجار از بوق های شیپوری، لوله اگزوز، سامانه صوتی یا بلندگوی منصوب در وسایل نقلیه و امثالهم

۲۱۲۶

عبور یا توقف در معابری که از طرف راهنمایی و رانندگی در ساعت معینی ممنوع اعلام می شود

۲۱۲۷

سوار کردن اطفال کمتر از 12 سال در صندلی جلو اتومبیل

۲۱۲۸

سوار کردن مسافر با داشتن مسافر قبلی توسط تاکسی های تلفنی، دربست یا آژانس بدون اجازه مسافر قبلی

۲۱۲۹

خروج غیرمجاز تاکسی از محدوده تعیین شده

۲۱۳۰

همراه نداشتن بیمه نامه شخص ثالث

۲۱۳۱

همراه نداشتن برگ توزین در وسایل نقلیه حمل بار

۲۱۳۲

عدم توجه به علائم هشداردهنده در تقاطع راه با راه آهن

۲۱۳۳

همراه نداشتن کارت صحت و سلامت روحی و جسمی راننده وسیله نقلیه عمومی

۲۱۳۴

استفاده از لاستیک میخ دار (یخ شکن) در مواقع غیرضروری

۲۱۳۵

حرکت دادن غیرمجاز یا رها نمودن انواع حیوانات در راه ها

۲۱۳۶

توقف وسایل نقلیه در جهت مخالف حرکت وسایل نقلیه دیگر

۲۱۳۷

عدم رعایت مقررات ویژه عبور وسایل نقلیه کشاورزی و راه سازی در راهها

۲۱۳۸

عدم استفاده یا استفاده غلط از علائم با دست یا چراغ راهنمای وسیله نقلیه در مواقع لزوم

۲۱۳۹

پوشاندن تمام یا قسمتی از چراغهای جلو یا عقب وسیله نقلیه که باعث کاهش، تغییر یا شدت نور شود

۲۱۴۰

عبور یا توقف وسایل نقلیه باربری سنگین (ظرفیت ناخالص 5/6 تن به بالا) و اتوبوسهای برون شهری در معابر شهری در ساعات غیرمجاز

۲۱۴۱

حرکت در پوشش یا تعقیب وسایل نقلیه امدادی

۲۱۴۲

عدم استفاده از علائم هشداردهنده وسایل نقلیه طویل، عمرانی، راهسازی و کشاورزی در راهها

۲۱۴۳

توقف در محل ممنوع (پارک ممنوع)

200،000

150،000

100،000

۲۱۴۴

نداشتن تجهیزات و علائم مصوب برای خودروهای تاکسی، آژانس و سرویس مدارس

۲۱۴۵

نداشتن تجهیزات و علائم شناسایی و احتیاط در وسایل نقلیه مخصوص آموزش رانندگی

۲۱۴۶

خاموش بودن چراغ داخل وسایل نقلیه عمومی مسافربری در شب

۲۱۴۷

نصب آینه های غیرمجاز در داخل و خارج وسایل نقلیه مسافربری

۲۱۴۸

حمل و در آغوش گرفتن حیوانات و یا سرگرم شدن با آنها در حین رانندگی

۲۱۴۹

همراه نداشتن کارت شناسایی وسیله نقلیه

۲۱۵۰

سوار و پیاده کردن مسافر یا سرنشین در محل های غیرمجاز یا به نحوی که موجب اختلال در عبور و مرور گردد

۲۱۵۱

توقف وسایل نقلیه غیرمجاز در ایستگاه بارگیری و تخلیه بار

۲۱۵۲

عدم رعایت تقدم عبور عابر یا تجاوز یا توقف وسایل نقلیه در گذرگاه عابر پیاده

۲۱۵۳

توقف وسیله نقلیه با موتور روشن بدون حضور راننده در راهها

۲۱۵۴

خوردن، آشامیدن و استعمال دخانیات و امثال آن حین رانندگی

۲۱۵۵

عبور از روی لوله آب آتش نشانی در راهها

۲۱۵۶

بازگذاشتن درب صندوق عقب وسیله نقلیه در حال حرکت، نصب یا قرار دادن هر شیء که مانع دید عقب یا جلو راننده یا پلاک وسیله نقلیه شود

۲۱۵۷

سوار کردن سرنشین اضافی به ازای هر نفر در وسایل نقلیه عمومی حمل مسافر در شهر و حومه

۲۱۵۸

نداشتن برچسب عوارض سالیانه شهرداری

۲۱۵۹

پارک کردن تاکسی بدون حضور راننده در ایستگاه های تاکسی

۲۱۶۰

عدم استفاده از کمربند ایمنی توسط راننده یا سرنشینان وسیله نقلیه در حال حرکت (غیر از استثنائات قانونی) در معابر شهری و روستایی

۲۱۶۱

عدم توقف درمواجه شدن با خودروهای سرویس مدارس به هنگام سوار و پیاده نمودن دانش آموزان

۲۱۶۲

سوار کردن سرنشین اضافه بر ظرفیت مجاز به ازای هر نفر در وسایل نقلیه شخصی

۲۱۶۳

همراه نداشتن گواهی یا برچسب معتبر معاینه فنی

۲۱۶۴

حمل سرنشین اضافی با موتورسیکلت به ازای هر نفر

۲۱۶۵

عدم توجه به اخطار و تذکر پلیس

۲۱۶۶

عدم استفاده از تاکسیمتر

۲۱۶۷

دست گرفتن موتورسیکلت سوار، دوچرخه سوار، اسکیت سوار، اسکوتر و نظایر آن به وسیله نقلیه در حال حرکت

۲۱۶۸

یدک کشی یا حمل بار غیر متعارف به وسیله موتورسیکلت یا دوچرخه

۲۱۶۹

نداشتن تجهیزات ایمنی از قبیل زنگ یا بوق، ترمز، چراغ یا چراغ عقب و نورتاب دوچرخه پایی

۲۱۷۰

نداشتن تجهیزات ایمنی از قبیل زنگ یا بوق، ترمز، چراغ یا چراغ عقب و نورتاب دوچرخه پایی

۲۱۷۱

عبور عابر پیاده از محلهای غیر مجاز سواره رو و همچنین از طول راههایی که دارای پیاده رو است